Skridskosport, det är något som kan delas upp i flera olika termer, eller delar. Det finns bland annat short track, long track, konståkning och långfärdsskridskoåkning. Därtill kommer de sporter som sker på is, som även omfattar boll och klubba, som bandy och ishockey. Skridskolöpning är en idrott som är utpräglat nordisk och det har förekommit redan under vikingatiden. Då använde man skridskor av ben, som kallades isläggar. Det var våra vikingar som spred denna sport till kontinenten. I Sverige finns det ett skridskoförbund, som heter svenska skridskoförbundet. Skridskoverksamheten har genom åren utökats här i vårt land och det finns idag fyra olika discipliner i detta förbunds verksamhet.

Svenska skridskoförbundet arbetar idag med verksamhet inom fem olika idrotter och dessa är Hastighet, Inline, Långfärd, Roller Derby och Short Track.

Större händelser inom skridskoförbundet

Sedan 1763 då den första kända skridskotävlingen skedde, så har det hänt en hel del.  Den allra första kända tävlingen skedde i England och den var på 15 engelska mil. 1801 hölls den första holländska tävlingen och 1805 var det dags för den första damtävlingen och även det i Holland. 1863 var det år som Götheborgs Skridskoklubb bildades. Samma år så hölls även den första officiella skridskotävlingen i Norge och året därpå bildades Nordens första skridskoklubb.  1879 vart det år som det första nationella skridskoförbundet i världen bildades och det hette National Skating Association of Great Britain. Sedan under resten av 1800-talet skedde det flera tävlingar och sedan 1892 bildade man ISU, som är Internationella Skridskoförbundet.

1904 kom svenska skridskoförbundet att bildas och under 1900-talet fortsatte skridskosporten att utvecklas. Bland annat var det nu de första short track tävlingarna hölls och det var under mitten av 1900-talet man valde att skilja konståkning från svenska skridskoförbundet. Konståkning valde att bilda en egen sammanslutning. Den första short track klubben i Sverige skapades så sent som 1991 och det i Lysekil.

Konståkning

Svenska Konståkningsförbundet tillhör ett av Sveriges äldsta specialförbund och har varit egna sedan 1945 då de valde att skiljas från svenska skridskoförbundet som bildats 1904. Konståkning är något som har funnits i Sverige, i en organiserad form, sedan 1883. Den allra första konståkningsklubben bildades redan 1742 och det var i Skottland. Denna klubb hette Edinburgh Skating Club.

Svenska Konståkningsförbundet har idag runt 20 000 medlemmar totalt. Det är ungefär 15 000 av dessa som aktivt utövar sporten. Alla åldrar är representerade från fyra år upp till pensionärer. De flesta aktiva personer har en ålder mellan 7 år och 30 år.

Konståkning innebär att man åker med skridskor på is och tävlar genom att man har ett eget program, ett kortprogram och ett friåkningsprogram. Det är en så kallad bedömningssport, och det finns bestämda värden för alla hopp, steg och piruetter.  Dessa ökar eller minskar beroende på hur svåra dessa är och det är flera domare som bedömer.

Hastighetsåkning

Hastighetsåkning på skridskor är en idrottsgren som traditionellt är förknippad med få skador. I likhet med många andra konditionskrävande idrotter är det överbelastningsskador som hör till de dominerande idrottsmedicinska problemen i denna idrottsgren. Vi rekommenderar Idrottsskadeexperten om oturen skulle vara framme. 

ISU

ISU står för International Skating Union och det är en förening som grundades 1892 i Nederländerna. De organiserar internationella tävlingar inom skridskoåkning och det gäller teamåkning, konståkning, hastighetsåkning samt short track.