Allround-SM 2017

Östermalms IP, Stockholm, den 13-15 januari. Foto: Tommy Lindbohm, ArtofPhoto

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Södermalms IK har givits rättigheter att visa fotografier från respektive fotograf, som har upphovsrätten med villkor för spridning. Kopiering och publicering på andra platser får ej ske utan tillstånd från Södermalms IK och fotografen.